Nieuws

Gokverslaving in Nederland

Het voordeel van het internet is dat je als speler de mogelijkheid hebt om gratis te spelen. Alle aanbieders van casino spellen op internet hebben namelijk wel een gratis online casino waar mensen kunnen spelen die niet willen gokken om echt geld. Ideaal voor als je bijvoorbeeld geen geld hebt dat je je kunt veroorloven te verliezen. Toch is niet iedereen zo sterk. Sommige mensen spelen namelijk ook als ze beter niet kunnen spelen. In Nederland zijn er ongeveer 20.000 van dit soort probleemspelers.

Ongebreidelde gokverslaving kan tot problemen leiden in de samenleving. Om deze problemen op te lossen kan veel geld en tijd in beslag nemen. Het is dan ook beter om deze problemen te voorkomen en preventief te werk te gaan voordat het zover komt.

Om preventie van gokverslaving in Nederland zo effectief mogelijk te laten geschieden, gebeurt het op meerdere niveaus, waaronder:

 • via zelfcontrole technieken die elke speler kan toepassen
 • vanuit de casino branche zelf
 • door middel van een gepast beleid door de overheid

Preventie door middel van zelfcontroletechnieken

Deelnemers van kansspelen kunnen gokverslaving helpen voorkomen door het toepassen van verscheidene zelfcontroletechnieken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het vaststellen van een maximaal bedrag aan contant geld dat een speler mag besteden bij deelname aan kanspelen
 • Het achterlaten van bankpassen en creditcards wanneer men naar de casino gaat. Dit dwingt de speler zich te houden aan het geldsbedrag dat hij of zij kan besteden
 • Geen alcohol gebruiken dat ervoor kan zorgen dat de speler niet langer in staat is verstandige beslissingen te maken
 • Het vaststellen van een maximaal bedrag dat de speler mag verliezen alvorens op te houden met spelen
 • De speler beperken in hoelang hij of zij kan spelen met een tijdslimiet

Preventie vanuit de casino branche

Ook het casino is betrokken bij het voorkomen van gokverslaving in Nederland. De branche heeft er geen baat bij wanneer zij een slechte reputatie ontwikkeld doordat mensen verslaafd raken. Preventie gebeurd door het treffen van een aantal maatregelen, waaronder:

 • Het plaatsen van foldermateriaal met relevante informatie voor casino bezoekers
 • Opleiden van het personeel bij de bestrijding van gokverslaving
 • Het bijhouden van hoe vaak iemand het casino bezoekt
 • Het aanspreken van problematische spelers
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om een entreeverbod aan te vragen

Preventie vanuit de overheid

Het beleid van de overheid is gericht op het voorkomen van gokverslaving. Dat is dus ook een van uitgangspunten bij wetgeving omtrent kansspelen. De Wet op de kansspelen heeft ten doel gokverslaving te bestrijden door onder andere:

 • Bij het aanbieden van kansspelen is men eerst verplicht een vergunning aan te vragen. Zolang deze vergunnning er niet is, dienen de deuren gesloten te blijven
 • Beperking van het aanbod van kansspelen dat voorziet in de speelbehoefte door middel van restricties bij het uitgeven van het aantal vergunningen
 • Om aan kanspelen deel te nemen is men verplicht te voldoen aan de leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar

Het is belangrijk dat burgers die willen deelnemen aan kanspelen dat op een verantwoorde manier doen. Dat iemand verslaafd raakt aan gokken is niet in het belang van de persoon zelf, maar ook niet van de casino branche en de overheid.

Er is geen reden waarom gokverslaving in Nederland niet onder controle gehouden kan worden. Ook niet met nieuwe ontwikkelingen zoals casino spellen via internet. Met samenwerking van alle betrokken partijen is het mogelijk.

Toekomst: legalisering online gokken

Binnen afzienbare tijd zullen in Nederland de eerste casino licenties worden verstrekt voor online aanbieders van casino spellen. Daar twijfelt niemand meer aan. Het enige punt waarover nogal wat verdeeldheid heerst is de impact op gokverslaving. Veel mensen zijn bang dat de legalisering van online gokken tot veel meer verslaafden gaat leiden. Aan de andere kant zijn er echter mensen die erop wijzen dat je juist door legalisering van online gokken toezicht kunt gaan houden. Het is namelijk makkelijk en snel te controleren of iemand gedrag vertoont dat wijst op gokverslaving. Dit is offline veel moeilijker te traceren. En nu online gokken nog in het illegale circuit wordt beoefend gebeurt er helemaal niets tegen gokverslaving.

De toekomst zal echter uitwijzen of legaal online gokken een vloek of een zegen is.